Fortsatt stöd till handledare inom läslyftet

Skolverket, Karlstads universitet och SOL i Värmland kan erbjuda fortsatt stöd för er som handlett inom Läslyftet.

Det gäller handledare både med och utan statsbidrag och det gäller såväl handledare som gått handledarutbildningen som handledare som inte gjort det. På Läs- och skrivportalen, under handledarfliken, finns mer information och anmälan. Du hittar informationen här.  Observera att sista anmälningsdag är redan i morgon!

Den första heldagsträffen på Karlstads universitet äger rum den 8 december och inbjuden föreläsare är Ann S. Pihlgren. Närmare program och tider meddelas senare. Ann S. Pihlgren kommer att föreläsa om dialogen och dess betydelse. Hur kan lärare organisera för dialog, både i klassrummet och i ett kollegialt lärande? Ann S. Pihlgren är forskare i pedagogik, lärarutbildare och skolutvecklare, knuten till Institutionen för språkdidaktik på Stockholms universitet. Mer om Ann S. Pihlgren och hennes arbete som forskningsledare på Ignite Research Institute kan du läsa här.

Under vårterminen kommer ytterligare en heldagsträff att arrangeras.