Blogg för Anna Öhman

Av-koppling

Snart är det tid att gå ner i varv och låta de där lite mer långsamma tankarna få utrymme! Sommaren är också en tid där vi hinner läsa de där böckerna som vi har längtat efter att öppna men inte haft tid med.

Skulle någon ändå få för sig att läsa något yrkesrelaterat och kort så rekommenderar jag följande länk :)

Återkoppling som en hälsning

Återkoppling är en del av vårt dagliga liv och en viktig sådan - i olika sammanhang; i skola och utbildning såväl som i vår fritid. När man bedriver utbildning både av sig själv och andra är det lätt att ’snöa in sig’ på olika artiklar eller föreläsningar på temat, men så plötsligt dyker det där ögonblicket upp när man minst anar det som också ger fenomenet ett innehåll.

Återkoppling revisited

Desto längre jag har umgåtts med detta fenomen desto mer fascinerande tycks det bli. Många teoretiskt baserade artiklar har skrivits, studier i form av interventioner har gjorts, men få klassrum har studerats i den dagliga undervisningsinteraktionen. Där händer det spännande saker har jag sett! Återkopplingspraktik kan verkligen vara undervisningsinteraktion på sitt bästa:

Sommartider - snart!

Jag känner mig ovanligt redo för semester efter ett intensivt och lärorikt år. Vad gäller mina tankar om återkoppling har nya bilder vuxit fram, både ur den studie jag har avslutat och de nya insikter som börjar på att ta form. Ett är säkert: Återkopplingspraktik är mycket mer mångfacetterat och dynamiskt än vad begreppet låter infånga. Den är invävd i undervisningen, i dialogen, i demonstrationer, i frågeställningar och i lösningsförslag.

Särskilda behov i ett återkopplingsperspektiv

När gymnasieskolans personal var på plats efter sommaren, hade jag en kort presentation om den lagändring gällande åtgärdsprogram och särskilt stöd, som trädde i kraft 1 juli. Det har länge talats om att minska lärares administrativa börda och lagändringen kan ses som ett steg i den riktningen. Lärares tid skall ha sitt huvudfokus på undervisningen och inte på dokumentation.

Återkoppling från eleven

Hur vet jag att det jag gör i klassrummet fungerar?! Ja, jag kan ju alltid fråga.

Att ifrågasätta sin egen undervisning och undersöka om det jag gör verkligen är verkningsfullt och leder till elevernas kunskapsutveckling är utmanande och kan kanske kännas svårt. Kanske svårare än vad det egentligen är?

Sidor

Prenumerera på RSS - Blogg för Anna Öhman