Idrott och hälsa för alla

Hur gör man en undervisning i idrott och hälsa där alla elever får utmaning och stimulans för att nå så långt som möjligt? Träffa lärare, elever och skolledare från Hammarlundens skola 7-9 på Hammarö i den här filmen. Filmen är gjord av Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Den består av fyra delar: introduktion, planering, genomförande av undervisningen och bedömning.

Filmen Likvärdig undervisning i idrott och hälsa

Hoppa bock
Idrottslärare Cajsa Åhman går igenom hinderbanan med eleven Nazrin inför nästa lektion.