Grundskola/Grundsärskola

 

Mer från: Grundskola/Grundsärskola

Att få chansen att lära sig ta ansvar – elever i åk 9, Ventus avsnitt 58 (Blogg)

Här möter vi de oerhört medvetna eleverna Elin, Agnes och Viktor som berättar om hur de upplever och ser på skola och...

Vill du höra Barbro Westlund tala om kunskapsöversikten "Att läsa och förstå"? (Blogg)

Toura Hägnesten i Stockholm stad har nyligen skrivit ett blogginlägg i Pedagog Stockholm där hon flaggar för att deras...

Programmera robotar (Evenemang)

MEDIECENTER VÄRMLAND bjuder in till en workshop med inspirationsföreläsning om programmering för dig som arbetar i...

Elevhälsan och diskrimineringslagen (Blogg)

Från och med 1 januari 2017 är kravet på en formell Likabehandlingsplan borta. Vi inom skolan berörs inte nämnvärt av...

Tidresan- låt dåtid möta nutid! (Evenemang)

Framtidsfrön bjuder in till en workshop kring inspirationsmaterialet "Tidresan". Ett arbetsmaterial för F-9, där man...

Sidor