Fritidshem

 

Mer från: Fritidshem

Omsorgspedagogik på fritidshem (Blogg)

Den 12/4 inleddes kompetensutvecklingsserien Fritidshemspedagogik vid Karlstads universitet.  Här berättar vi om...

Nordisk talangkonferens september 2016 (Blogg)

För några år sedan startade ett nordiskt samarbete kring särskilt begåvade barn och elever.Samarbetet är tänkt att...

Pedagogisk pub (Evenemang)

Den 25 maj bjuder Lärarförbundet student i samarbete med Lärarförbundet in till premiär för vår Pedagogiska pub! ...

Fritidshemspedagogik, bildspel från första föreläsningen (Dokument)

Här kan du ladda ner bildspelet från den första föreläsningen i kompetensutvecklingsserien om Fritidshemspedagogik,...

Ralf Benölken den 19 augusti (Blogg)

Juniorprofessor Ralf Benölken är en av föreläsarna på konferensdagen om särskild begåvning den 19 augusti.Ralf är...

Sidor