Fritidshem

 

Mer från: Fritidshem

Lärmiljö - lätt att misstolkas (Blogg)

I jobbet som verksamhetsutvecklare av pedagogisk miljö så har jag mött många människor med tankar om hur vi bör bygga...

Läslyftet (Blogg)

De flesta skolor runt om i Karlstad har fokus på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt just nu. Det har även vi på...

Programmera robotar (Evenemang)

MEDIECENTER VÄRMLAND bjuder in till en workshop med inspirationsföreläsning om programmering för dig som arbetar i...

Elevhälsan och diskrimineringslagen (Blogg)

Från och med 1 januari 2017 är kravet på en formell Likabehandlingsplan borta. Vi inom skolan berörs inte nämnvärt av...

Inbjudan Fritidshemspedagogik start maj 2017 (Evenemang)

RUC bjuder in till kompetensutvecklingFritidshemspedagogik 2017-2018 Utbildningen syftar till att verksamma inom...

Sidor