Språkutveckling

Mer från: Språkutveckling

Barn i klassrum.

Vi ritar saker vi tänker på (Artikel)

Genom bilder berättar eleverna sagor för varandra. Sagor hämtade ur deras egna liv. Allt ifrån önskningar om ett...

Fem barn står med sina färgglada masker framför sina ansikten.

Tala utan ord (Artikel)

Det talade språket är viktigt för små barns utveckling. När det inte finns ett gemensamt talat språk får man hitta...

Listan (Blogg)

Som aktivitet denna gång lät vi eleverna ta fram sina egna listor över vilka texttyper de har kommit i kontakt med inom...

Dokument med begrepp till föreläsning no och teknik (Dokument)

Begrepp att skriva ut. Dokumentet används i föreläsningen om språk och lärande i NO och teknik.

Sidor