Språkutveckling

Mer från: Språkutveckling

Vill du höra Barbro Westlund tala om kunskapsöversikten "Att läsa och förstå"? (Blogg)

Toura Hägnesten i Stockholm stad har nyligen skrivit ett blogginlägg i Pedagog Stockholm där hon flaggar för att deras...

Vi fick vad vi förtjänade (Blogg)

Jag sitter under julledigheten och tänker tillbaka på vårt senaste möte i gruppen. Vi hade efterfrågat praktiska...

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (Blogg)

Redan i november började förberedelseklassen att arbeta med temat vinter. Målet är att utveckla elevernas språkliga...

Älvan Tjingalong (Blogg)

I skogen bredvid vår förskola bor älvan Tjingalong. Hon har precis flyttat ihop med nissen Rödkalsong. Med hjälp av...

Förväntningar och framtid (Blogg)

Vi har kommit halvvägs i läsningen av vår första modul inom Läslyftet. I vår grupp har vi alla varit mycket...

Sidor