Språkutveckling

Mer från: Språkutveckling

Nya verktyg (Blogg)

Vi har fått nya verktyg för att arbeta med texter. Självklart kan man tycka – Läslyftet är ju ändå en kurs som ska ge...

Läslyftet permanentas (Blogg)

Läslyftet är inte längre en tillfällig insats utan ska vara en del av en långsiktig satsning på kompetensutveckling...

Lärportalen (Blogg)

Du känner väl till lärportalen? Där finns material för att utveckla undervisningen tillsammans med kollegor inom...

In i labyrinten (Blogg)

Juluppehållet från bloggandet blev längre än vad jag hade förväntat mig. Schemaläggningen av våra Läslyftsträffar...

Bokbryggan fyller 30 år! – avsnitt 61 (Blogg)

Att främja barns språk via barnlitteratur och skapande verksamhet är Bokbryggans syfte. Samtidigt ges pedagogerna...

Sidor