Inkludering

Mer från: Inkludering

Ja, just det! (Blogg)

Jag sitter i samtal med en kollega och vi reflekterar tillsammans vad vi sett när vi observerat varandra under några...

Elevmedverkan, ja tack! (Blogg)

Det finns en mängd digitala hjälpmedel som kan användas i undervisningen. För att inspirera och engagera mina elever...

Står detta verkligen i kursplanen? (Blogg)

Det har hänt något de sista veckorna. Flera av mina elever i åk 6 har blivit medvetna om livet på ett nytt sätt. De...

Sidor