Digitala verktyg

Mer från: Digitala verktyg

IKT som resurs i klassrummet (Blogg)

Teknikens intåg i skolans värld kan nog ses som en naturlig del av samhällsutvecklingen. Idag blir det mer och mer...

Anderseminariet - Hotet från näthatet, Karlstads universitet

Anderseminariet - Hotet från näthatet (Evenemang)

2016 är året då vi firar tryckfriheten och offentlighetsprincipen som 250 år. Det fria ordet och det öppna samhället...

Skolbiodagen

Film som ett pedagogiskt verktyg (Artikel)

Skolbiodagen, 14 april på Värmlands museum Film är inte bara underhållning. Rätt använt kan mediet bli ett starkt...

Sidor