Bedömning och betyg

Mer från: Bedömning och betyg

Vad ska vi bedöma? (Blogg)

I maj 2014 gav Skolverket ut stödmaterialet Bedömningsaspekter. Äntligen! Detta material hade jag gärna tagit del av...

Embedded thumbnail for Rättssäker bedömning och dokumentation i Karlstads kommun

Rättssäker bedömning och dokumentation i Karlstads kommun (Film)

Karlstads kommun har genomfört en översyn av lärares pedagogiska dokumentation i ett led att minska den administrativa...

Bedömning och betygssättning för vux-lärare; Sfi, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, yrkeslärare (Evenemang)

RUC buder in vux-lärare till en dag om bedömning och betyg. Prel programFörmiddag: Föreläsning - Anna Karlefjärd:...

Embedded thumbnail for Teckenspråkstolkad – Betyg – så funkar det!

Teckenspråkstolkad – Betyg – så funkar det! (Film)

Det här är en film för vårdnadshavare i grundskolan om hur betygssättning går till. Den fungerar bra att visa på...

Formativa utvecklingssamtal (Blogg)

På Nobelgymnasiet har vi pratat mycket om det formativa förhållningssättet det senaste året, d.v.s. uppfattningen om...

Sidor