Blogginlägg

En hel vecka entreprenörskap!

Att få in omvärlden i undervisningen och att koppla skola till framtid och yrkesliv är frågor som många skolor kämpar med. Men det finns också många goda exempel på hur det kan göras. Ett sådant var Framtidsfrön i Värmland delaktiga i våren 2017 när vi var med under Entreprenörsveckan på Nordmarkens skola i Årjäng. Vi fick en pratstund med studie- och yrkesvägledare Anna Eriksson som berättade om upplägget för veckan.

Har vi bockat av entreprenöriellt lärande?

Att arbeta i skolans värld innebär att vara med i en verksamhet där det många gånger blåser förändringsvindar. Företeelser/arbetssätt byter namn och utvecklas på olika sätt för att ge eleverna en så god förberedelse för livet som möjligt. Begreppet entreprenörskap kom in i Lgr 11 och begreppet entreprenöriellt lärande introducerades av Skolverket samma år. Många kände att detta var ännu fler begrepp som landade i knät och undrade hur man skulle förhålla sig till detta.

Ett tillstånd av flow

I veckan var vi och höll fortbildning i Eda kommun. Vårt fokus var hur vi i vårt vardagsarbete får eleverna att känna drivkraft och hur vi kan underlätta vårt arbete genom att planera ämnesövergripande. Många av kunskapskraven går ju igen i flera ämnen, så istället för att vi skapar uppgifter och projekt i varje enskilt ämne, finns det vinster att göra genom att skapa en uppgift som sedan kan bedömas utifrån flera olika ämnesperspektiv. Jag brukar kallade det en ”Kinderäggs-uppgift”.

Visa!?

Eleverna behöver få känna att det de gör spelar roll och att de gör saker på riktigt, att skolan hjälper till med att lära för livet. Vi lär oss hela tiden nya saker medvetet och omedvetet. Vi talar om att vi behöver höja motivationen hos eleverna och ge dem ”skollust”. Detta kan man åstadkomma på många olika sätt, ett är att förlägga redovisningar utanför skolan t ex. på biblioteket, i affärer eller på museum. Det räcker långt även med att redovisa och lära andra elever och andra årskurser, ställa ut på andra ställen än i klassrummet, i t ex.

Hur ökar vi måluppfyllelsen hos våra elever?

Hur ökar vi måluppfyllelsen hos våra elever? Jag tror på inre motivation! En drivkraft som spirar ur ditt inre och det som du ser nyttan med, har större möjligheter att ta dig till dina mål än om det är yttre faktorer som ska sporra dig (nationella prov, betyg, etc). Självklart finns det många olika saker som kan locka fram motivationen hos eleverna i skolan, men vi från Framtidsfrön ska blogga om några av de termer vi sett är viktiga och som vi sammanfattar som entreprenöriella nyckelord.

Framtidsfrön i Värmland

Hej alla! 

Vi är Framtidsfrön och kommer från och med nu blogga på Pedagog Värmland. Det känns spännande och inspirerande att få vara med i detta forum. Framtidsfrön är en medlemsförening som hjälper till och stöttar i det entreprenöriella lärandet och med entreprenörskap i skolan. Sedan nästan två år tillbaka arbetar vi i tio kommuner i Värmland genom ett samarbete med Region Värmland. I den här bloggen vill vi entusiasmera er, ge tips och idéer, och berätta vad vi gör och har gjort runt om i landskapet.